Wat is huiswerkbegeleiding?

Vrijwel iedere leerling heeft wel zo’n periode gedurende zijn of haar schooltijd, waarin het leren wat lastiger gaat. Dit kan verschillende redenen hebben. Leerlingen kunnen moeite hebben met een bepaald vak, problemen op het thuisfront, niet de rust hebben om hun huiswerk te kunnen maken, concentratieproblemen, te veel afleidingen, te veel prikkels, niet voldoende zelfdiscipline…

In dergelijke gevallen biedt huiswerkbegeleiding uitkomst. Bij huiswerkbegeleiding krijgen leerlingen buiten schooltijd om extra ondersteuning bij het maken van hun huiswerk.

huiswerk begeleiding

Waar moet je op letten bij de keuze voor een huiswerkinstituut

Betrokkenheid

Een goede huiswerkbegeleiding start met de kwaliteit van het personeel. Deze kwaliteit leidt tot meer betrokkenheid. Er zit veel verschil in de mate waarin een huiswerkinstituut de ouders en de school betrekt bij de ontwikkeling van de leerlingen. Bij sommige huiswerkinstituten wordt er nauwelijks gecommuniceerd, waardoor zij geen enkel zicht hebben op de voortgang van de leerlingen. Andere huiswerkinstituten zorgen juist wel dat zij de school en ouders betrekken, en zodoende ook kunnen overleggen over de juiste aanpak en gezamenlijk een manier kunnen vinden voor het oplossen van studieproblemen.

De kwaliteit

De kwaliteit van de verschillende huiswerkinstituten in Nederland loopt sterk uiteen. Dit heeft vooral te maken met het feit dat er nauwelijks toezicht op is, zoals bij scholen. De Onderwijsinspectie houdt namelijk uitsluitend toezicht op onderwijsinstellingen die door de overheid worden gefinancierd. De kwaliteit van een huiswerkinstituut hangt af van het personeel, de ervaring, de deskundigheid, de behuizing, de beveiliging en niet te vergeten de aanwezigheid van moderne up-to-date computers en op maat gemaakte programma’s (software).

Soort begeleiding

Niet alle kinderen hebben baat bij dezelfde vorm van begeleiding. Het gaat om de diversiteit met m.b.t. de doelgroepen, de vormen van dienstverlening en de wijze waarop deze worden aangeboden. Wanneer een kind bijvoorbeeld over het algemeen goed presteert op school, maar met een bepaald vak moeite heeft, dan volstaat het vaak op een paar uur per week bijles te krijgen. Andere kinderen hebben weer meer behoefte aan een intensieve begeleiding en/of een bredere aanpak van hun problemen. In dergelijke gevallen kunnen zij er baat bij hebben om elke schooldag een paar uur naar huiswerkbegeleiding te gaan.

Lees hier meer over waar je als ouder op moet letten bij huiswerkbegeleiding

Is begeleiding in huiswerk hetzelfde als bijles?

De meeste huiswerkinstituten bieden zowel huiswerkbegeleiding als bijles. Deze twee zijn heel verschillend. Bijles is meestal individueel; leerlingen krijgen bijles wanneer zij moeite hebben met een vak en hiervoor bijgespijkerd moeten worden. Huiswerkbegeleiding wordt meestal gegeven in kleine groepjes van zo’n zes leerlingen, onder begeleiding van een docent. Je werkt dus in dezelfde ruimtes maar wordt individueel overhoord. Huiswerkbegeleiding richt zich niet op één vak, maar meer om het structureren en plannen van huiswerk. Met andere woorden: leerlingen leren hoe ze hun huiswerk moeten maken.

Huiswerkbegeleiding via een instituut

Er zijn steeds meer leerlingen die hun huiswerk niet meer thuis maken, maar bij een huiswerkinstituut. Het aantal huiswerkinstituten in Nederland groeit explosief, wat niet altijd ten goede komt van de kwaliteit. Die explosieve groei van het aantal huiswerkinstituten heeft deels te maken met het toenemende aantal scholen dat het nieuwe leren toepast, en waar veel zelfstandigheid van de leerlingen wordt gevraagd. Een andere oorzaak is het steeds groter wordende aantal tweeverdieners. Steeds minder ouders zijn thuis om hun kinderen aan te sporen aan hun huiswerk te gaan, laat staan ze erbij te helpen. Het kind laten begeleiden in het huiswerk is dan een goed alternatief.